ماجرای لبخند بیماری که دانشجوی انصرافی پرستاری را به شغلش بازگرداند

این روز بهانه‌ای شد تا به سراغ کسانی برویم که اکنون نخستین قدم‌هایشان در این حرفه پر فراز و نشیب غم و شادی بر می‌دارند و از آنها فقط یک سوال بپرسیم، آیا با لمس سختی‌هایی این 10 ماه، از قدم گذاشتن درراهی که نامش پرستاری است، پشیمان نیستی؟

آخرین اخبار

تبلیغات