رییس خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران :

وضعیت زاینده رود از رودخانه قم هم بدتر شد/ تاکنون نمایندگان اصفهان را یکجا با هم ندیده ایم!

رییس خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران و نایب رییس اتاق اصفهان گفت: فقط ۳۰ درصد کارخانه داران اصفهان فعال هستند که در صورت لغو تحریم ها ورود تولیدات خارجی به کشور ما باز می شود اما تولیدکنندگان ایران با وضعیت فعلی هیچ رقابتی با آنها نمی توانند بکنند.

آخرین اخبار

تبلیغات