معاونت سازندگی سازمان بسیج دانشجویی کشور خبر داد:

فوت 24 دانشجوی جهادگر مناطق محروم به دلیل کمبود امکانات/ فوت‌شدگان جهادگر، شهید خدمت محسوب نمی‌شوند

مفرد گفت: متاسفانه افرادی که با عنوان اردوهای جهادی در مناطق محروم فوت می‌کنند، شهید خدمت محسوب نمی‌شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات