دانستنی های پزشکی،

مصرف غلط ماست با اسفناج!

مصرف ماست با اسفناج به دلیل تشکیل اگزالات کلسیم، مولد تشکیل سنگ کلیه و مثانه است، مصلح ماست و اسفناج، زعفران و گردوست.

آخرین اخبار

تبلیغات