وام شهریه و وام تحصیلی در نیمسال اول پرداخت می شود

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم از پیش بینی پرداخت ۱۲۰ میلیارد تومان وام شهریه و تحصیلی در نیم سال اول امسال خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات