هنوز پیکر دانایی فر را ندیده‌ایم

خواهر جمشید دانایی فر گفت: خبر شهادت جمشید اگرچه دشوار است، اما می‌پذیریم و به آن افتخار می‌کنیم.

آخرین اخبار

تبلیغات