وزارت ارتباطات در کمین بسته‌های اینترنتی/یک اپراتور موبایل دامپ کرد

وزارت ارتباطات در اقدامی هوشمندانه به جای برخورد مستقیم با اپراتورها و افزایش قیمت بسته‌های اینترنتی، آنها را وادار به افزایش قیمت بسته‌ها و از سمتی دیگر دعوت به دامپینگ کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات