جاده سهران- ورزنه

تصادف، خسارت 100 میلیون ریالی به دامدار اشکهرانی وارد کرد

در اثر برخورد مینی بوس با گله گوسفند دامدار اشکهرانی، خسارت 10 میلیونی به دامدار وارد شد و راننده متواری شد.

آخرین اخبار

تبلیغات