جیب خالی و عرق‌شرمندگی روی پیشانی بازنشستگان فرهنگی +فیش حقوقی

داغ دل بازنشستگان فرهنگی این روزها که تصویر فیش‌های نجومی در فضای مجازی و شبکه‌های مختلف به وفور منتشر شده است و اخبار آن دهان به دهان می‌گردد، تازه شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات