نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی

گرفتار حرکات زیبای انتخاباتی نشوید

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: امانت را به دست اهلش بسپاریم و در انتخابات گرفتار زیبا حرکت کردن‌ها نشویم، اصلح را انتخاب کنیم وگرنه حرکت درون تشکیلاتی برای پوساندن نظام فعال است.

آخرین اخبار

تبلیغات