همسر شهيد مدافع حرم امير سياوشي شاه عنايتي؛

همسر شهيد بودن، يك حس ويژه است/ انگار شهادت را بيشتر از من دوست داشت

امير مثل خيلي از تازه دامادها عاشق زن و زندگي‌اش بود اما درست در زماني كه مي‌خواستند زندگي مشتركشان را زير يك سقف آغاز كنند، همه داشته‌هاي دنيايي را رها كرد و در اعزام به سوريه شهيد شد.

آخرین اخبار

تبلیغات