معاون جهاد دانشگاهی اصفهان:

جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده‌رود برگزار می‌شود

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان گفت: نخستین جشنواره سراسری دانشجویی داستان کوتاه زاینده‌رود در ۲ بخش آزاد و وی‍ژه توسط معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی اصفهان در اصفهان برگزار می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات