مسئول قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش اصفهان

برنامه‌ای برای افزایش مدارس قرآنی در اصفهان وجود ندارد

مسئول قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: برنامه‌ای برای افزایش تعداد مدارس قرآنی در استان اصفهان در دستور کار خود نداریم.

آخرین اخبار

تبلیغات