محققان آلمانی دریافتند؛

داروی کاهش خونریزی در بهبود کووید۱۹ موثر است

مطالعه اخیر نشان می دهد داروی کاهش خونریزی در زمان جراحی موسوم به aprotinin می تواند مانع از ورود کروناویروس به سلول های میزبان شود.

آخرین اخبار

تبلیغات