گزارش؛

ردپای دلالان ناصرخسرو در داروخانه ها/ نشتی دارو داریم

فروش داروی قاچاق و غیرمجاز تنها در خیابان ناصرخسرو اتفاق نمی افتد، بلکه برخی داروخانه ها به ویژه در پایتخت، خود را گرفتار دلالی دارو کرده اند، بدون آنکه به عواقب این تخلف فکر کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات