قرص روان‌گردان داعش!

داعش، قرص روان‌گردانی تحت نام داروی سحرآمیز تولید کرده است که منجر به عقب‌افتادگی دائمی ذهنی می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات