عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد:

شیوع بیماری های قارچی و عفونی با آغاز فصل گرما در اصفهان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: با آغاز فصل گرما شیوع بیماری های قارچی و عفونی را خواهیم داشت که با علائمی مانند خارش و قرمزی پوست همراه است.

آخرین اخبار

تبلیغات