عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران:

دارو درمانی اولین گام در کنترل تشنج کودکان است

دکتر محمود رضا اشرفی گفت: اگر مادران طی دوره درمان به این نتیجه برسند که تشنج کودکشان با مصرف غذای خاصی بیشتر می شود لازم است آن غذا را حذف کنند.

آخرین اخبار

تبلیغات