ابوالقاسمی مطرح کرد؛

خودداری شرکت داروسازی فایزر از ارائه دارو به کودکان سرطانی ایران

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیةالله (عج) با اشاره به خودداری شرکت داروسازی فایزر از دادن داروهای کودکان سرطانی به ایران، گفت: فاز حیوانی دو واکسن کرونا دانشگاه بقیةالله با موفقیت انجام شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات