مسئول مركز دارالقران جرقويه عليا

دارالقرآن حسن آباد جرقویه در انتظار اتمام ساخت

مسئول مركز دارالقران جرقويه عليا گفت: 70 درصد ساخت فيزيكي مركز دارالقران جرقويه عليا واقع در شهر حسن آباد انجام شده و حال که می بایست مراحل پایانی ساخت را طی کند، نيمه تمام رها شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات