رئیس کل دادگستری استان اصفهان، عنوان کرد:

طرح ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در همه حوزه های قضایی اصفهان اجرا می شود

رئیس کل دادگستری استان اصفهان از اجرای طرح ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی در تمامی حوزه های قضایی دادگستری این استان خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات