امام جمعه شهر ورزنه:

احیاء دائمی زاینده رود و تالاب گاوخونی بالاترین همدلی و هم زبانی دولت با ملت است

امام جمعه شهر ورزنه گفت: احیاء دائمی زاینده رود و تالاب گاوخونی بالاترین همدلی و هم زبانی دولت با ملت است که تحقق این این هدف خواسته زبانی و قلبی مردم اصفهان است.

آخرین اخبار

تبلیغات