آتش زیر خاکستر اقتصاد ایران؛

غول نقدینگی به پا خواست

بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی،میزان نقدینگی کشور تا پایان آبان ماه ۹۴ از مرز ۹۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت.

آخرین اخبار

تبلیغات