استفاده ابزاری از مصدومین حوادث ناگوار سال گذشته شرق اصفهان کار ناشایستی است

امام جمعه ورزنه در دیدار از مصدومین حوادث سال گذشته شرق اصفهان گفت: یقینا آسیب دیدگان باید پیگیر درمان و وصول دیه خود باشند، البته باید طبق ضوابط و شرایط قانونی و بدور از کوچکترین قانون گریزی باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات