دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه

۵ شرط ادامه فعالیت تلگرام در ایران

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت:تلگرام برای ادامه فعالیت در ایران باید 5 شرط را رعایت کند.

آخرین اخبار

تبلیغات