علیزاده طباطبایی قبل از قاضی، حکم مهدی هاشمی را صادر کرد

وکیل مهدی هاشمی‌رفسنجانی گفت که قطعا و یقینا مهدی هاشمی تبرئه می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات