رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

صنعت گردشگری اصفهان نیازمند سرمایه‌گذاری است

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان گفت: صنعت گردشگری استان نیازمند به سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در قالب یک بسته پیشنهادی آماده شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات