طی نامه‌ای به سازمان اداری و استخدامی؛

رئیس جمهور قانون دائمی شدن مدیریت خدمات کشوری را ابلاغ کرد

رئیس جمهور، «قانون دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری» را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات