از استفاده این مواد به روی پوست خودداری کنید؛

مراقبت از پوست صورت در برابر مواد شیمیایی

استفاده از برخی مواد شیمیایی برای پوست صورت بسیار آسیب زا بوده که باید از مصرف آن پرهیز کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات