همراه با روحانیت:

بفرما خیمه عاشوراییان اصفهان شرق(7)

این خیمه در هر روز از دهه اول محرم فرازی از سخنان روحانیت شرق اصفهان را پیرامون محرم، جوان، حجاب و ….در قالب متن جهت استفاده ی شما بیننده ی گرامی ارائه می کند.

آخرین اخبار

تبلیغات