نکاتی در چارچوب دین؛

خودسازی فرصتی طلایی زیر خیمه محرم

امام حسین علیه السلام معلمی بود که الفبای راه حق را با خون سرخ خود به تخته سیاه تاریخ نوشت تا این که تا قیام قیامت هیچ شاگردی بهانه ای برای نداشتن سرمشق نداشته باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات