چتر چینی ها بالای سر نماینده+ عکس

چتر نگه داران یک نماینده مجلس چین به جهت خیس نشدن نماینده زیر باران.

آخرین اخبار

تبلیغات