وزارت بهداشت نسبت به خیز چهارم کرونا هشدار داد

سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: هرگونه ساده انگاری و سهل انگاری در رعایت پروتکل‌های بهداشتی می‌تواند منجر به ایجاد خیز چهارم بیماری در کشور شود.

آخرین اخبار

تبلیغات