در آستانه روز نیکوکاری انجام شد:

پرداخت بیش از 100 میلیون ریال کمک خیریه نساء المومنین به ایتام

رئیس کمیته امداد کوهپایه از پرداخت بیش از 100 میلیون ریال کمک خیریه نساء المومنین به ایتام خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات