با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان؛

توزیع سبد ارزاق از طرف خیریه حضرت ابوالفضل(ع) اصفهان در شهر حسن آباد

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان خیریه حضرت ابوالفضل(ع) اصفهان شعبه ای را جهت توزیع سبد ارزاق بین عموم مردم در شهر حسن آباد دایر کرد.

آخرین اخبار

تبلیغات