ويزيت رايگان بیماران در جرقویه علیا

عضو خيريه بيماران كليوي اظهار داشت :عدم شناخت ازبرخی بیماری هانظیرفشارخون خطربزرگی برای افراد است .

آخرین اخبار

تبلیغات