مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان خبر داد؛

تربیت یک میلیون حافظ قرآن کریم طی چهار سال در اصفهان

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: در استان اصفهان ۳ هزار و ۲۰۰ نفر در حفظ مجازی قرآن شرکت و در این زمینه استان اصفهان رتبه دوم را در کشور به دست آورده است.

آخرین اخبار

تبلیغات