مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان: بدنبال تصدی گری نیستم

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برای حوزه فرهنگ و هنر اصفهان 30 هدف عالی را ترسیم کرده ایم که هیچیک تصدی گری نیست بلکه هدایت گری است زیرا بدنبال تصدی گری نیستم.

آخرین اخبار

تبلیغات