تنوع طلبی عامل ۳۰ درصد از خیانت های زناشویی

سست شدن پایه‌های روابط زناشویی از نگاه آسیب‌شناسان اجتماعی چالشی است که گریبان بسیاری از خانواده‌های ایرانی را گرفته و ضروری است که برنامه‌ریزان فرهنگی و اجتماعی کشور بیش از گذشته به این آسیب توجه داشته باشند.

آخرین اخبار

تبلیغات