سید مجید کریمی

یاد مرگ، باوری که به انحراف کشیده شد!

متاسفانه در بسیاری از سریال ها و فیلم های تلوزیونی و مقالات تنها زمانی یاد مرگ پرداخته میشود که فضایی غمگین و سراسر غم و اندوه ساخته شده و همین ذهن ها را به سمتی میبرد که یادمرگ آنجا نباشد.

آخرین اخبار

تبلیغات