کارشناس ارشد روان شناسی بالینی:

زندگی مشترک فرصتی برای رسیدن به آرامش و بالندگی/ با هیجان های زود گذر زندگی خود را متلاطم نکنید

زندگی مشترک فرصتی برای رسیدن به آرامش و بالندگی در کنار هم است، آن را با هیجان های زود گذر متلاطم نکنیم. ولی در صورت این اشتباه همیشه برای جبران زمان هست.

آخرین اخبار

تبلیغات