شماره چهل و یکم ؛

«عبرتها و تجارب برجام» در خط حزب الله

با گذشت یک‌سال از توافق هسته‌ای موسوم به «برجام«، خط حزب‌الله در شماره چهل و یکم خود در گزارشی با عنوان «حق گرفتنی است» از عبرتها و تجارب برجام و بایدها و نبایدهای پیش رو برای مخاطبان خود می‌گوید.

آخرین اخبار

تبلیغات