​به دنبال اجراي پروژه ايستگاه مترو انقلاب؛

خيابان چهارباغ عباسي مسدود مي شود

به دنبال اجراي پروژه ايستگاه مترو انقلاب خيابان چهارباغ عباسي حدفاصل ميدان انقلاب و خيابان آمادگاه مسدود مي شود.

آخرین اخبار

تبلیغات