در هرند رخ داد

واژگونی زیر تابلوی عبور ممنوع

عدم توجه به جلو راننده کامیون خاور و برخورد با جدول، واژگونی و نشت گازوئیل را در خیابان حضرت ابوالفضل(ع) هرند در پی داشت.

آخرین اخبار

تبلیغات