​معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان:

امکان پیاده راه کردن خیابان آمادگاه بررسی می شود

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري اصفهان با اشاره به اينكه پیاده راه کردن چند نقطه شهراصفهان در دستور کار قرار دارد، اعلام كرد: امکان پیاده راه کردن خیابان آمادگاه با همكاري دانشگاه علم و صنعت بررسی می شود.

آخرین اخبار

تبلیغات