معاون اجتماعی بهزیستی اصفهان خبر داد

افزایش ۱۲۰ درصدی آمار کودکان کار در خیابان‌های اصفهان

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی استان اصفهان گفت: تعداد کودکان کار سال گذشته ۳۴۹ نفر و در سال قبل از آن ۱۵۷ نفر بود که افزایش ۱۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.

آخرین اخبار

تبلیغات