روزانه بيش از دوساعت از وقت اصفهانی ها در ترافیک تلف می شود

افزايش تقاضاي سفر در شهرها، افزايش ترافيك، كاهش سرعت متوسط جابه جايي وسايل نقليه در سطح شهر،افزايش آلودگي هوا،آلودگي هاي ديداري و شنيداري ، افزايش هزينه هاي ناشي از مصرف سوخت ، اتلاف وقت شهروندان ، تعمير و نگهداري معابر، تصادفات رانندگي و بيمه حوادث و استهلاك خودروها، هزينه هاي درمان و پزشكي همه چالش هاي پيش روي كلان شهرها هستند.

آخرین اخبار

تبلیغات