فرمانده انتظامی استان اصفهان خبر داد

تبدیل خیابان‌های مرکزی اصفهان به پارکینگ خودرو طی چند سال آینده

فرمانده انتظامی استان اصفهان از تبدیل خیابان‌های مرکزی اصفهان به پارکینگ خودرو طی چند سال آینده خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات