پایان ناباروری با سلول‌های بنیادی خون قاعدگی

امروزه زنان نابارور به کمک ذخیره‌سازی خون قاعدگی خود می‌توانند صاحب فرزند شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات