همسر شهيد وحيد‌رضا وطني؛

اگر جهاد بر زن حلال شود من از پسرم مشتاق‌ترم كه زودتر به پدرش برسم

همسر شهید:باور كنيد اگر جهاد بر زن حلال شود من از حسين مشتاق‌ترم كه زودتر به پدرش برسم. خون غيرت وحيد در رگ‌هاي پسرم جاريست.البته حس مادرانه شايد كمي اذيتم كند. ولي من آن را منت خدا مي‌دانم كه همسرم را با شهادت برد و پسرم را هم با شهادت ببرد.چراكه شهادت از دست دادن نيست به دست آوردن است.

آخرین اخبار

تبلیغات